Český optický klastr navazuje kontakty v Národním strojírenském klastru