Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Příjemce: Český optický klastr, z.s.

Doba řešení projektu: 1. 7. 2023 – 30. 6. 2026

Poskytovatel dotace: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Program: OP TAK – Spolupráce – Klastry – výzva I.

Kód projektu: CZ.01.01.01/07/23_011/0001288

Anotace projektu:

Předmětem projektu s názvem „Česká optika pro budoucnost“ je především rozšíření aktivit klastru. Díky projektu bude možné zvýšit počet a rozšířit odborné zaměření jednotlivých nabízených služeb členům, zaměřit se na podporu internacionalizace pomocí realizovaných akcí v zahraničí a také na podporu mezisektorové spolupráce.