Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Příjemce: Český optický klastr, z.s.

Doba řešení projektu: 1. 1. 2021 – 30. 6. 2023

Poskytovatel dotace: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Program: OP PIK – Výzva VII Spolupráce – Klastry

Kód projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_333/0023636

Anotace projektu: Předmětem projektu s názvem „Český optický klastr: Tvoříme optiku pro budoucnost“ je rozšíření aktivit klastru, které jsou zaměřeny jednak na posílení obchodní spolupráce, ale také na rozvoj výzkumně-vývojových a inovačních aktivit členů klastrové organizace.

Aktuality projektu: