Český optický klastr

Český optický klastr (COC) je zřízen za účelem zlepšování podmínek pro rozvoj optického průmyslu v České republice formou spolupráce podniků, veřejného sektoru a vzdělávacího sektoru v celém hodnotovém řetězci oboru optika, optomechatronika, fotonika, optoelektronika a jemná mechanika.
Klíčové oblasti působení Českého optického klastru jsou rozděleny do pěti pilířů činnosti:
  1. Industriální a spotřební optika
  2. Vojenská optika
  3. Světelná technika
  4. Laserové technologie a aplikace
  5. Elektronová mikroskopie

Hlavní aktivity Českého optického klastru jsou definovány v Akčním plánu, který je každoročně schvalován výkonnou radou.

 Akční plán 2020 ke stažení

Statutárním orgánem Českého optického klastru je pětičlenná výkonná rada:

Předseda výkonné rady:

RNDr. JIŘÍ NUC

Místopředseda výkonné rady:

Mgr. PETR PŘIKRYL

Členové výkonné rady:

Mgr. VLADIMÍR CHLUP

Mgr. MARTIN KUTÁČ

Prof. Mgr. JAROSLAV ŘEHÁČEK, Ph.D.

Ing. BOHDAN RŮŽIČKA, Ph.D., MBA

Stanovy ke stažení (revize 24. 6. 2020)