Český optický klastr

Český optický klastr, z.s. (COC) je dobrovolná nezisková organizace založená v roce 2017, která sdružuje a reprezentuje představitele vědy a průmyslu působící v oboru Optika a souvisejících oblastech.

Český optický klastr realizuje své aktivity zejména v těchto pilířích:

  1. Industriální a spotřební optika
  2. Vojenská optika
  3. Světelná technika
  4. Laserové technologie a aplikace
  5. Mikroskopie
Počet členů v jednotlivých pilířích
Industriální a spotřební optika 21
Vojenská optika 12
Světelná technika 6
Laserové technologie a aplikace 21
Mikroskopie 14

Aktuálně má Český optický klastr 34 členů, kteří zaměstnávají kolem 30 000 zaměstnanců.

Hlavním cílem COC je budovat platformu pro spolupráci a sdílení znalostí mezi aktéry vědy a průmyslu z oboru Optika, dále spojovat členy klastru v zájmu posilování jejich vlivu, inovativnosti a konkurenceschopnosti, propagovat obor Optika a zlepšovat podmínky pro jeho rozvoj v České republice.

Dílčími cíli COC je prostřednictvím spolupráce členů COC a s podporou výkonného týmu klastru získávat přínosy v těchto oblastech:

  1. OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOSTI

             (Cíl: Společně objevovat a využívat konkrétní obchodní příležitosti.)

  1. VaV SPOLUPRÁCE

            (Cíl: Společně zlepšit podmínky pro VaV aktivity, najít vhodné strategické směry a usnadňovat vznik výhodných VaV spoluprací.)

  1. LIDSKÉ ZDROJE A POPULARIZACE

            (Cíl: Společně posílit dlouhodobou dostupnost kvalifikovaných lidských zdrojů a veřejnou popularitu oboru Optika.)

Hlavní aktivity Českého optického klastru jsou definovány v Akčním plánu, který je každoročně schvalován výkonnou radou.

Akční plán COC 2022 ke stažení

Statutárním orgánem Českého optického klastru je sedmičlenná výkonná rada:

Předsedkyně výkonné rady:

Ing. SILVIE SKYVOVÁ

Místopředseda výkonné rady:

Mgr. PETR PŘIKRYL

Členové výkonné rady:

Mgr. FILIP CHLUP

Mgr. MARTIN KUTÁČ

Ing. BOHDAN RŮŽIČKA, Ph.D., MBA

RNDr. JOSEF KAPITÁN, Ph.D.

Stanovy ke stažení (revize 24. 6. 2020)