Český optický klastr

Český optický klastr, z.s. (COC) je dobrovolná nezisková organizace založená v roce 2017, která sdružuje a reprezentuje představitele vědy a průmyslu působící v oboru Optika a souvisejících oblastech.

Jsme držitelem ocenění „Zlatý klastr 2022“.

Český optický klastr realizuje své aktivity zejména v těchto pilířích:

  1. Industriální a spotřební optika
  2. Vojenská optika
  3. Světelná technika
  4. Laserové technologie a aplikace
  5. Mikroskopie
  6. Optické kvantové technologie
Počet členů v jednotlivých pilířích
Industriální a spotřební optika 21
Vojenská optika 12
Světelná technika 6
Laserové technologie a aplikace 21
Mikroskopie 14

Aktuálně má Český optický klastr 38 členů, kteří zaměstnávají kolem 30 000 zaměstnanců.

Český optický klastr je držitelem bronzové známky Cluster management excellence.

Hlavním cílem COC je budovat platformu pro spolupráci a sdílení znalostí mezi aktéry vědy a průmyslu z oboru Optika, dále spojovat členy klastru v zájmu posilování jejich vlivu, inovativnosti a konkurenceschopnosti, propagovat obor Optika a zlepšovat podmínky pro jeho rozvoj v České republice.

Dílčími cíli COC je prostřednictvím spolupráce členů COC a s podporou výkonného týmu klastru získávat přínosy v těchto oblastech:

  1. OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOSTI

             (Cíl: Společně objevovat a využívat konkrétní obchodní příležitosti.)

  1. VaV SPOLUPRÁCE

            (Cíl: Společně zlepšit podmínky pro VaV aktivity, najít vhodné strategické směry a usnadňovat vznik výhodných VaV spoluprací.)

  1. LIDSKÉ ZDROJE A POPULARIZACE

            (Cíl: Společně posílit dlouhodobou dostupnost kvalifikovaných lidských zdrojů a veřejnou popularitu oboru Optika.)

Hlavní aktivity Českého optického klastru jsou definovány v Akčním plánu, který je každoročně schvalován výkonnou radou.

Akční plán COC na rok 2024 ke stažení

Statutárním orgánem Českého optického klastru je sedmičlenná výkonná rada:

Předsedkyně výkonné rady:

Ing. SILVIE SKYVOVÁ

Místopředseda výkonné rady:

Mgr. PETR PŘIKRYL

Členové výkonné rady:

Mgr. FILIP CHLUP

Mgr. MARTIN KUTÁČ

Ing. BOHDAN RŮŽIČKA, Ph.D., MBA

RNDr. JOSEF KAPITÁN, Ph.D.

Ing. TOMÁŠ MOCEK, Ph.D.

Stanovy ke stažení (revize 18. 4. 2023)