Český optický klastr

Český optický klastr (COC) je zřízen za účelem zlepšování podmínek pro rozvoj optického průmyslu v České republice (s důrazem na Olomoucký kraj) formou spolupráce podniků, veřejného sektoru a vzdělávacího sektoru v celém hodnotovém řetězci oboru optika, optomechatronika, fotonika, optoelektronika a jemná mechanika, včetně související výroby, rozvoje technologií a služeb v dodavatelské a odběratelské sféře ve třech oblastech:

1. industriální a spotřební optika

2. vojenská optika

3. světelná technika

Hlavními aktivitami jsou:
 1. Výzkum, vývoj, inovace
  kooperační vývojové projekty, mezinárodní projekty, vývoj technologií, budování sdílené infrastruktury, určování směrů rozvoje, transfer know-how o trendech a technologiích
 2. Rozvoj lidských zdrojů, kvalifikace
  specializované akce, školení, lákání talentů, praxe pro studenty, stipendijní programy                                                 
 3. Marketing a public relations
  propagace klastru, vytváření regionální a oborové identity Olomouckého regionu jako centra optiky
 4. Internacionalizace
  kooperace s evropskými  klastry, přístup k mezinárodním akcím, společné mezinárodní projekty
Statutární orgán – Výkonná rada:

Předseda výkonné rady: RNDr. JIŘÍ NUC

Místopředseda výkonné rady: Mgr. PETR PŘIKRYL

Člen výkonné rady: Mgr. VLADIMÍR CHLUP, Mgr. MARTIN KUTÁČ, Prof. Mgr. JAROSLAV ŘEHÁČEK, Ph.D.

Stanovy ke stažení (revize 19.12.2018)