České vysoké učení technické v Praze

Sídlo: Zikova 1903/4, 166 36 Praha 6

Kontakt: www.cvut.cz

Rok založení: 1705

Počet zaměstnanců: 3514

České vysoké učení technické v Praze patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v Evropě.

V současné době má ČVUT osm fakult (stavební, strojní, elektrotechnická, jaderná a fyzikálně inženýrská, architektury, dopravní, biomedicínského inženýrství, informačních technologií) a studuje na něm přes 21 000 studentů.

ČVUT realizuje široké portfolio výzkumných aktivit, nicméně v oblasti optiky jde zejména o následující oblasti:

  • návrh optických přístrojů
  • konstrukční řešení optomechaniky a přesného polohování
  • optická metrologie
  • optoelektronické obvody
  • obrazové systémy
  • laserová technika
  • vláknové systémy
  • optometrie a brýlová technika