Představenstvo Národní klastrové asociace přijalo 28. února 2019  Český optický klastr mezi své členy.

Národní klastrová asociace (NCA) je nestátní nezisková organizace, která sdružuje subjekty a jednotlivce s cílem koordinovaného a udržitelného rozvoje klastrových iniciativ a rozvíjení klastrové politiky v České republice na bázi koncentrace znalostí, zkušeností a expertízy pro posílení konkurenceschopnosti ČR.

Národní klastrová asociace vytváří dlouhodobou a kompetentní platformu pro rozvoj klastrových iniciativ České republiky a aktivní rozhraní pro jejich internacionalizaci.

Od členství v Národní klastrové asociaci očekáváme lepší přístup k informacím a know-how z oblasti klastrů a výměnu zkušeností mezi jednotlivými členy.

Jiří Herinek
Author: Jiří Herinek