Ohlédnutí za klastrovými aktivitami v uplynulých pěti letech, prezentace vybraných zástupců jednotlivých pilířů, vhled do problematiky transferu technologií či nastínění dalšího rozvoje klastru včetně možného zavedení nového pilíře „Optické kvantové technologie“. To vše, a také společensko-networkingový večer, čekalo na účastníky konference ČESKÁ OPTIKA, která proběhla dne 30. 11. 2022 v Mikulově a na niž následující den navazovala členská schůze Českého optického klastru.

Akce byla vyvrcholením prvních pěti let existence Českého optického klastru (COC), jehož zakládajícími organizacemi byly koncem roku 2017 společnosti Meopta – optika, Hella Autotechnik Nova, Pramacom-HT, ZEBR a Ústav přístrojové techniky Akademie věd ČR. Během této doby se počet členů rozrostl postupně na počet 34, který na navazující členské schůzi doplnily další dvě přijaté soukromé společnosti, ZÁHOŘÍ TRADE s.r.o., zabývající se vývojem sportovní optiky a firma ZKW Automotive Engineering CZ s.r.o., která se zabývá vývojem automobilových světelných systémů. Aktuálně má tedy klastr 36 členů. Jde prakticky o všechny české významné hráče v oboru optiky, optomechaniky a optoelektroniky. A to velké i malé a střední podniky (MSP), vysoké školy či ústavy Akademie věd České republiky.

Po přivítání účastníků předsedkyní výkonné rady Silvií Skyvovou a místopředsedou výkonné rady Petrem Přikrylem následovala řada prezentací a diskuzí. Mezi jinými zajímavými příspěvky proběhla prezentace ředitele Ústavu přístrojové techniky Akademie věd ČR, prof. Josefa Lazara, na téma návrhu nového pilíře klastru – Optické kvantové technologie. Námět vycházel ze světově významných výzkumných trendů, které jsou již podporovány Evropskou komisí a budou mít v budoucnu zásadní dopad na vědecko-technický pokrok v mnoha oborech. S uplatněním výsledků se počítá například v oblastech, jako jsou telekomunikace, energetika, navigace, obrana či bezpečnost.

Hlasováním členské schůze konané následující den pak byl návrh tohoto nového pilíře přijat. Půjde tak již o šestý pilíř činnosti klastru. Jejich kompletní přehled tedy nově představuje:

  1. Industriální a spotřební optika
  2. Vojenská optika
  3. Světelná technika
  4. Laserové technologie a aplikace
  5. Mikroskopie
  6. Optické kvantové technologie

Po ukončení členské schůze následovala pro zájemce exkurze do vývojových a výrobních prostor jednoho ze zakládajících členů COC, společnosti ZEBR s.r.o. v blízkých Milovicích, která se zabývá se vývojem a výrobou zařízení na bázi jemné mechaniky.

Manažer Českého optického klastru, Petr Přikryl, celou akci shrnul slovy: „Jsem rád, že se nám po dlouhém období covidových omezení a následné krize podařilo osobně setkat v tak hojném počtu, ohlédnout se za dosavadními úspěchy klastru, pobavit se a prodiskutovat následující rozvoj, zejména pro příští rok. Stále se rozrůstáme a rozšiřujeme portfolio aktivit. Ukazuje se, že naši členové shledávají aktivity klastru jako užitečné a přínosné pro jejich další rozvoj. Neusínáme však na vavřínech – chceme pokračovat v profesionalizaci klastru a přinášení nových hodnot pro naše členy.“

 

 

Prezentace, které zazněly na konferenci Česká optika naleznete zde:

Transfer znalostí a technologií v prostředí AV ČR

Optické kvantové technologie – nový pilíř Českého optického klastru

50 let Ramanovy optické aktivity

Mikroskopická platforma a její rozvoj

Světelná technika a nové výzvy

Novinky z HiLASE a budoucí trendy

Český optický klastr 2017–2022 a jeho další rozvoj