Český optický klastr se neustále rozrůstá – do svých řad přijal další dva nové členy, společnosti APPLIC, s.r.o. a Carl Zeiss spol. s r.o..

Společnost ZEISS je mezinárodním lídrem v oblasti optiky a optoelektroniky díky řešením pro polovodiče, automobilový a strojírenský průmysl, biolékařský výzkum a lékařské technologie, jakož i pro brýlové čočky, fotografické a filmové objektivy, binokuláry a planetária.

Široké portfolio skupiny ZEISS zahrnuje šest obchodních skupin a nejrůznější strategické obchodní jednotky ve čtyřech segmentech. Tyto jednotky vyvíjejí, produkují a distribuují optické systémy, jako např. litografické systémy, průmyslové měřicí technologie, mikroskopy, chirurgické mikroskopy, oftalmologické diagnostické a terapeutické systémy, brýlové čočky, technologie pro planetária, filmové kamery a objektivy, jakož i binokuláry, puškohledy a spektivy.

Společnost APPLIC s.r.o. byla založena v roce 1991, v současné době má okolo 40 zaměstnanců a roční obrat se pohybuje v rozmezí 80-90 mil Kč. Předmětem činnosti společnosti je nasazování systémů v oblasti strojového vidění, teplárenství – systémy k regulaci tepelných zařízení na straně spotřeby tepla tj. na objektové předávací stanice, směšovací stanice a výměníkové stanice, a dále dálkové ovládání úsekových odpínačů v oblasti energetiky. Hlavní aktivitou v oblasti optoelektroniky je vývoj infračervených radiometrických kamer a jejich zakomponování do hyperspektrálních systémů.