Ve dnech 27. 6. – 30. 6. 2023 se Český optický klastr spolu s Centrem HiLASE Fyzikálního ústavu AV ČR, Ústavem přístrojové techniky AV ČR, v.v.i., Ústavem fotoniky a elektroniky AV ČR  zúčastnil výstavy Laser World of Photonics v německém Mnichově, která je předním světovým veletrhem komponent, systémů a aplikací z oblasti fotoniky.

Česká stopa na této světově významné akci byla velká a také další naši členové se prezentovali na svých expozicích samostatně jako např. Meopta – optika s.r.o., Crytur, asphericon s.r.o. nebo Výzkumné centrum speciální optiky a optoelektronických systémů TOPTEC. Dále jsme zprostředkovali našim členům NETWORK GROUP, s.r.o., LaserTherm spol. s.r.o. a Narran s.r.o. získání podpory NOVUMM KET realizované agenturou CzechTrade, která poskytuje podporu formou zvýhodněné služby na účast malých a středních podniků na zahraničních výstavách a veletrzích se zaměřením na oblast klíčových technologií.

Letošní Laser World of Photonics přívítal více než 1300 vystavovatelů a okolo 40 tisíc návštěvníků.  A jaká byla letošní výstava se můžete dočíst v tiskové zprávě: Tisková zpráva

Zázemí našeho stánku  bylo výbornou příležitostí pro setkání s našimi partnery a prezentaci našich aktivit.

Součástí programu veletrhu byl i workshop Laser challenge and cooperation, který Český optický klastr uspořádal s cílem podpořit mezinárodní spolupráci. Ze zahraničních klastrů jsme měli možnost se seznámit s litevským klastrem LITEK, Photonics Austria, Photonics Finland nebo Polish Technological Platform on Photonics. Dále jsme představili očekáváné technologické trendy pro laserové technologie a aplikace, které zajímavě připravila Martina Řeháková z Centra HiLase.

Ze zástupců Českého optického klastru dále prezentovali své aktivity a možnosti Ústav přístrojové techniky AV ČR, Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR , Network Group s.r.o., LaserTherm, asphericon s.r.o., Výzkumné centrum speciální optiky a optoelektronických systémů TOPTEC.

Veletrh Laser World of Photonics se koná už od roku 1973 a kombinuje nejnovější témata výzkumu, technologie a aplikací v oblasti laserů a fotoniky. Krom toho se  věnuje i dalším důležitým průmyslovým odvětvím, jako jsou zpracování materiálů, měření, testování a monitorování, optický přenos dat a lasery v medicíně.


Prezentace z workshopu naleznete zde:

Presentations