V úterý 17. 9. 2019 proběhlo na akci Den klastrů v Olomouckém kraji slavnostní předání ocenění Zlatý klastr, který uděluje Národní klastrová asociace.

Český optický klastr byl vyznamenán v kategorii Inteligentní specializace regionů za přínosy v oblasti zvyšování konkurenceschopnosti Olomouckého kraje a reprezentaci České republiky na mezinárodní úrovni.

Ocenění Zlatý klastr 2018 za dlouhodobé excelentní výsledky v rozvoji klastru s přínosem pro výzkum a vývoj, inovace, internacionalizaci a zvyšování konkurenceschopnosti členských firem získal Plastikářský klastr ze Zlína.

 

Zlatý klastr 2018 pro Český optický klastr

Zlatý klastr 2018 pro Český optický klastr foto

Více o ocenění Zlatý klastr naleznete na webu Národní klastrové asociace: http://nca.cz/cs/zlaty-klastr

Jiří Herinek
Author: Jiří Herinek