Dva členové Českého optického klastru, Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR a  společnost SQS Vláknová optika se podíleli na řešení projektu, který získal Cenu Technologické agentury ČR. Toto ocenění je tradičně udělováno nejlepším projektům v oblasti aplikovaného výzkumu. Projekt s názvem „Thuliové vláknové lasery pro průmyslové a medicínské aplikace“ zvítězil v Kategorii BUSINESS. Gratulujeme!

On-line přenos z udílení Cen TA ČR se uskuteční dne 5. listopadu v 19:00 hod. na platformě Mall TV.

Více informací o udílení cen naleznete zde: Den TA ČR

Na projektu „Thuliové vláknové lasery pro průmyslové a medicínské aplikace“ spolupracovaly tyto organizace:

  • Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i.
  • Matex PM, s.r.o.
  • SQS Vláknová optika a.s.
  • Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Video o projektu je možné shlédnout zde: Ceny TA ČR

Vláknové lasery patří k nejmladším a nejrychleji se rozvíjejícím typům laserů. V současnosti se hojně využívají například v automobilovém průmyslu, medicíně, při úpravách povrchů, značení, identifikaci, řezání, nebo při svařování, kdy díky vysoce kvalitnímu (málo rozbíhavému) svazku záření mohou vláknové lasery svařovat na vzdálenost až několika metrů. V rámci projektu podpořeného v Programu EPSILON se výzkumníkům podařilo vyvinout vláknový laser a jeho prototyp, který překročil požadované parametry. Vynikajícího výsledku bylo dosaženo zejména díky způsobu výroby aktivního optického vlákna se specifickým šestistranným průřezem a dalšími vlastnostmi. Za výrobní postup a navíjení vlákna za účelem zvýšení účinnosti získali výzkumníci 9. 3. 2016 patent.

V praxi lze tímto laserem i rychle a velmi kvalitně opracovávat čiré polymery. Hlavní výhodou je, že nedochází k jejich nežádoucímu zabarvení. Technologii lze využít i v obranném vojenství. Jeden z řešitelů ÚFE participuje na evropském projektu TALOS (Tactical Advanced Laser optical System), který povede k vývoji laseru s kompaktní konstrukcí se schopností rychle a přesně neutralizovat agilní cíl a současně výrazně minimalizovat poškození vedlejších zařízení. Řešení bude možné integrovat do různých platforem (námořní, pozemní a vzdušné). Na projektu TALOS se podílí celkem 16 subjektů a 4 třetí strany z 9 evropských zemí.