Fyzikální ústav Akademie věd ČR

Sídlo: Na Slovance 1999/2, 182 21 Praha 8

Kontakt: www.fzu.cz

Rok založení: 1954

Počet zaměstnanců: 1200

Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. (FZÚ) je veřejná výzkumná instituce, zaměřená na základní a aplikovaný výzkum v oblasti fyziky. Zřizovatelem FZÚ je Akademie věd České republiky.

Současný program ústavu zahrnuje pět oblastí: fyziku elementárních částic, kondenzovaných systémů a pevných látek, optiku a fyziku plazmatu, kterým odpovídá členění do vědeckých sekcí.