Dne 29.11. proběhlo členské setkání členů Českého optického klastru u příležitosti 6ti let od jeho založení. Celá akce se konala v Olomouci ve velmi zajímavém prostředí Pevnosti poznání.

Úvodní částí programu byla členská schůze, na které byl mimo jiné schválen akční plán na rok 2024 a přijat čtyřicátý člen Českého optického klastru, společnost Magna Lighting Czech.

Poté následoval workshop „Podpora technického vzdělávání a spolupráce se školami“, na kterém se účastníci dozvěděli o roli Českého optického klastru v podpoře vzdělávání, možnostech spolupráce, vývoji trhu práce a požadavcích na změnu vzdělávacího procesu a dalších zajímavých tématech. Člen našeho klastru, společnost Forvia Hella představila již dlouhodobě fungující trainee program. Velmi zajímavou součástí workshopu byla panelová diskuze, která se rozvinula ve velmi efektivní konverzaci o podpoře a spolupráci ve vzdělávání.  Celé setkání bylo zakončeno networkingovým večerem.

„Členská schůze při výročí 6 let od založení klastru schválila akční plán na rok 2024 a osobně mne těší, že jsme se rozrostli na 40 členů, když jsme do našich řad přivítali společnost Magna Lighting Czech“

Workshop Podpora technického vzdělání a spolupráce se školami jen potvrdil dlouhodobou potřebu technicky vzdělaných pracovníků. Panelová diskuze byla velmi zajímavou možností se na problematiku vzdělání u nás podívat z různých úhlů pohledu. Podpora vzdělání bude v dalším období jednou z našich priorit. Máme k tomu několik předpokladů, jednak jsme nezávislá a stabilní oborová platforma, disponujeme silnou členskou základnou 40 členů. A tím asi nejdůležitějším předpokladem je ochota se zapojit do této spolupráce. Budeme usilovat o vytvoření pracovní skupiny, sdružující vybrané členy a další subjekty (oborové klastry, inovační centra, firmy, kraje aj.) s cílem nastavit smysluplné vzdělávací prostředí ve vybraných krajích. Není to jednoduchá aktivita, ale pokusíme se  o ni.“ Zhodnotil úspěšnou akci manažer Českého optického klastru Petr Přikryl.

 

Prezentace z workshopu naleznete zde: Prezentace z workshopu

Pozvánka a program: Pozvánka Podpora technického vzdělání

 

Akce byla realizována za podpory Inovačního centra Olomouckého kraje.