NETWORK GROUP, s.r.o.

Sídlo: Olomoucká 91, 627 00 Brno

Kontakt: www.nwg.cz, sfo.nwg.cz

Rok založení: 1995

Počet zaměstnanců: 50

Společnost NETWORK GROUP, s.r.o. působí na trhu od roku 1995. Od svého založení působí jako distributor strukturovaných a optických kabelážních systémů. V roce 2000 rozšířila své aktivity do oblasti osazování desek plošných spojů. Vedle svých obchodních a výrobních aktivit firma v roce 2010 založila také vývojové a technologické pracoviště pro návrh, výzkum a vývoj pokročilých optických vláknových prvků, které jsou využívány nejen k senzorickým účelům především do vyspělých průmyslových aplikací.

Společnost NETWORK GROUP má vlastní vývojové oddělení specializující se na návrh, vývoj a výrobu v oblasti optických senzorů. Díky týmu specialistů, know-how a technologickému vybavení nabízí také možnosti spolupráce či služeb v oblasti zakázkového návrhu a vývoje vláknových a opto-mechanických sestav včetně návrhu a výroby vyhodnocovacích jednotek pro optické senzory (hardware, řídící software).

Stěžejní částí technologického zázemí ve společnosti NETWORK GROUP je pracoviště pro výrobu Braggových vláknových mřížek (FBG), které nabízí především pro využití v senzorických systémech, ale i pro další oblasti kde je zapotřebí filtrace optického signálu, např. v oblasti telekomunikací.

Hlavní oblasti činností:

 • FBG senzory teploty, tahu, mechanických deformací aj.
 • Vyhodnocovací elektronika pro opto-vláknové senzory
 • Optické fixní i laditelné filtry, referenční filtry
 • Pasivní i aktivní vlnové reference
 • Zakázková výroba FBG struktur
 • Kompletní zakázkové měřící systémy na klíč
 • Systémy pro zabezpečení kritických infrastruktur (SHM)
 • Systémy pro monitoring mechanických deformací kontejnmentů jaderných elektráren
 • Měření teploty v průmyslových silech
 • Měření a monitoring mostních konstrukcí
 • WIM (weight-in-motion) senzory pro vážení vozidel v silniční dopravě

Služby:

 • Mikro obrábění femto sekundovým laserem:
  • Povrchové mikro a nano strukturování
  • Gravírování
  • Mikro vrtání
  • Změna indexu lomu uvnitř materiálu
  • Drážkování a řezání křehkých materiálů
  • Mikro obrábění rotačně symetrických struktur
 • Pokročilý glass – processing:
  • Svařování vláken s různými průměry (125 µm až 2 mm)
  • Svařování PCF (Photonic-crystal vláken)
  • Vytváření taperů na vláknech (až 85 mm)
  • Edcaping – vytváření čoček na koncích vláken
  • Svařování grin čoček na vlákna aj.
 • Elektronická výroba
  • Osazovaní desek plošných spojů
  • SMD + THT technologie

Specializované vybavení:

 • Femtosekundový laser
 • LDS svářecí stanice
 • Excimerový UV laser pro zápis FBG
 • Horkovzdušná stripovací stanice pro odstranění primární ochrany optických vláken
 • Recoatovací stanice pro obnovu akrylátové primární ochrany vláken
 • Recoatovací stanice pro obnovu polyimidové primární ochrany vláken
 • Kalibrační lázně
 • Zařízení pro výrobu LTCC (low-temperature co-fired ceramic) senzorů
 • Aktivní normál vlnové délky se stabilitou 10-10