Vzhledem ke složité epidemiologické situaci jsou v letošním roce velmi omezené možnosti pro vzájemné setkávání a pořádání jakýchkoliv akcí a proto byl i Český optický klastr nucen přesunout své akce no on-line prostředí. V minulém týdnu proto proběhl historicky první on-line veletrh členů, na kterém zástupci vybraných členů Českého optického klastru přednesli prezentace s představením svých firem.

Celkem třicet posluchačů se tak mělo možnost dovědět zajímavé informace nejen o vlastní činnosti a zaměření jednotlivých společností, ale i o možnostech potenciální spolupráce. Své prezentace představili tito členové:

TELIGHT Holding, s.r.o.

 asphericon s.r.o. 

 esc Aerospace s.r.o. 

 VŠB TU Ostrava/ Centrum nanotechnologií 

 Výzkumné centrum CEITEC

 NETWORK GROUP, s.r.o.  

 CRYTUR, spol. s r.o.

 Fyzikální ústav Akademie věd – Laserové centrum Hilase

 Jihočeská univerzita, Ústav komplexních systémů Fakulty rybářství a ochrany vod

Po jednotlivých prezentacích následovala diskuse účastníků a ačkoliv možnost osobního setkání a jednání v rámci skutečných workshopů je těžko nahraditelná, jsme rádi, že se podařilo uspořádat setkání alespoň touto on-line formou a naši členové měli možnost prodiskutovat možnosti případné spolupráce.