Český optický klastr si dovoluje pozvat všechny zájemce na workshop na téma Korelativní charakterizace materiálů, který se bude se konat dne 7. října 2021 v prostorách Ústavu přístrojové techniky Akademie věd v Brně.

Workshop bude zaměřen na velmi zajímavou oblast korelativní charakterizace materiálů a korelativního zobrazování. Cílem akce je propojení zástupců vědeckých komunit z oblastí materiálových a živých věd a otevření společné diskuze o přínosech a dalším rozvoji této mikroskopické disciplíny.  Workshop je otevřen všem relevantním mikroskopickým technikám a to zejména elektronové mikroskopii, mikroskopii atomárních sil, rentgenové a světelné mikroskopii v různých podobách.

Více informací o workshopu naleznete v pozvánce v záložce „Naše akce“.

Program naleznete zde: Program workshopu