Přijměte pozvání na další odborný workshop DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE V OPTICE

Workshop se bude konat 22. května 2019 v kongresovém sále Olomouckého kraje, Jeremenkova 40A, Olomouc

Na akci poskytl záštitu hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk.

PROGRAM WORKSHOPU

11:30 – 13:00

Úvodní slovo – rozvoj aktivit Českého optického klastru – Jiří Nuc, Český optický klastr, z. s.

Představení Národního centra kompetence – Centrum elektronové a fotonové optiky (CEPO) – Bohdan Růžička, Ústav přístrojové techniky AV ČR v.v.i.

Optická metrologie ve spolupráci s CEPO – Josef Lazar, Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.

Představení Centra kompetence – Centrum digitální optiky – Petr Přikryl, Meopta – optika, s.r.o.

13:00 – 13:45 Oběd

13:45 – 15:30

Optické prvky z nestandardních materiálů ve vývojových projektech společnosti Meopta – optika – Pavlína Provazníková, Meopta – optika, s.r.o.

Optoelektronické systémy ve vojenských rádiových sítích – Filip Chlup, Pramacom-HT, spol. s r.o.

Vývoj pohonů pro polohování optických prvků – Radek Jánský, ZEBR, s.r.o.

Pokročilá metrologie Shack-Hartmannových senzorů – Bohumil Stoklasa, Univerzita Palackého v Olomouci

Multifyzikální simulace optických systémů – Petr Tichý, České vysoké učení v Praze

Holografická mikroskopie s využitím geometrické fáze – Radim Chmelík, Vysoké učení technické v Brně

15:30 – 16:00 Coffee break

16:00 – 17:15

Rozpoznávání obrazu na Fakultě strojní ČVUT v Praze – Jan Hošek, České vysoké učení v Praze
(příklad nasazení technologií pro rozpoznávání obrazu)

Kontrola výrobních procesů pomoci termokamerových systémů – Jan Sova, Workswell s.r.o.
(kamery LWIR a MWIR termokamery  a specifické kamerové kontroly viz: https://www.youtube.com/watch?v=VyU-VaIoTqA&list=PLJs5Sdo1RHpr87XMHpDFCzTKvkzGLcChY)

Perspektivní směry v oboru počítačového zpracování obrazu – Jiří Pospíšil, Eola s.r.o.
(Určení polohy předmětů v 3D prostoru – případová studie popisující nasazení kamerového systému pro zaměření pozice hliníkových odlitků v drátěném koši a následné navedení robota pro jejich odebrání. Využití algoritmů umělé inteligence pro detekci vad na průmyslových výrobcích – případová studie popisující vyhledávání vad ve vzorech laserově vygravírovaných na sklech automobilových reflektorů)

Difrakční optické struktury pro senzoriku a komunikace – Radim Šifta, Network group, s.r.o.
(expozice difrakčních struktur femto sekundovým laserem, vznik FBG (Fiber Bragg Grating), stabilizace kmitočtů (normály vlnové délky), senzorické snímání, senzorické systémy pro měření neelektrických veličin, technologické možnosti výroby)

17:15 – 18:00 Networking

18:00 – 21:00 Společná večeře s networkingem

 

Účast na workshopu je pro přihlášené účastníky zdarma. Prosíme o potvrzení Vaší účasti nejpozději do 13. 5. 2019 na e-mail: info@optickyklastr.cz (kde prosím uveďte, zda se plánujete účastnit společné večeře) nebo pomocí přihlašovacího formuláře: https://bit.ly/2KWw7BE

Jiří Herinek
Author: Jiří Herinek