Příjemce: Český optický klastr, z.s.

Doba řešení projektu: 1. 1. – 31. 12. 2021

Poskytovatel dotace: Olomoucký kraj

Program: Program na podporu podnikání 2021

Anotace projektu: Kompletní příprava a realizace speciálního dvoudenního workshopu zaměřeného na VaV spolupráce, trendy a příležitosti ve vybraném aplikačním sektoru, v němž se uplatní společné výzkumné  výsledky a inovační produkty členů Českého optického klastru.

Aktuality projektu: