Rigaku Innovative Technologies Europe s.r.o.

Sídlo:  Za Radnicí 868, 252 41 Dolní Břežany

Kontakt: www.rigaku.com

Počet zaměstnanců: 20

Společnost Rigaku Innovative Technologies Europe s.r.o. (RITE) se zabývá výzkumem, vývojem a
výrobou v oblasti pokročilých rentgenových (RTG) technologií. RITE je dceřiná společnost patřící
japonské společnosti Rigaku Corporation, Tokio (dále Rigaku) vyvíjející a vyrábějící rentgenové přístroje
pro výzkum a průmysl. RITE, vznikla jako specializovaná evropská pobočka pro výzkum, vývoj a výrobu
zaměřenou hlavně na rentgenovou optiku, rentgenové detektory a další speciální produkty. Spolu s
výzkumnými centry v Tokiu a Detroitu patří mezi tři klíčová vývojová a inovační centra Rigaku
Corporation.
Služby
• Kalibrace RTG detektorů
• Testování a charakterizace RTG zdrojů.
• CT analýza
• Mechanický a SW vývoj
• Naprašováni tenkých vrstev

Hlavní vývojové oblasti RITE jsou:
• Rentgenová optika pro laboratorní, průmyslové a kosmické aplikace
• Rentgenové kamery s ultra vysokým rozlišením
• Rentgenové detektory pro metrologické účely
• Rentgenové zdroje s vysokým jasem