Ve dnech 24. – 27. dubna 2023 se bude v hotelu Clarion v Praze Vysočanech konat sympozium SPIE Optics + Optolectronics. Sympozium patří mezi největší události v oblasti optiky a fotoniky ve střední Evropě.

Registraci na akci najdete zde.

Rádi bychom také upozornili na konferenci Specialty Optical Fibers, a na ní navázaný Workskop on Coherent Fiber Source Technology, který se letos bude týkat  i témat výzkumné skupiny NATO SET-294. Témata konference a workshopu mohou být zvláště přínosná pro členy klastru, kteří se zabývají lasery a jejich aplikacemi, včetně obranných aplikací.