The Extreme Light Infrastructure ERIC

Sídlo: Za Radnicí 835, Dolní Břežany, 252 41

Kontakt: https://eli-laser.eu/

Počet zaměstnanců: 330

Založení: 2022

ELI ERIC je mezinárodní výzkumná infrastruktura v Dolních Břežanech. Její hlavní činností je poskytovat uživatelský přístup mezinárodním výzkumným týmům využívajícím ultrakrátké pulsy vysokoenergetických fotonů, elektronů, protonů, neutronů, mionů v (sub-)attosekundových režimech. ELI ERIC spolupracuje s průmyslovými dodavateli a dalšími partnery na vývoji optických prvků pro vysokovýkonové laserové systémy.