Výzkumné centrum speciální optiky a optoelektronických systémů TOPTEC

Sídlo: Sobotecká 1660, 511 01 Turnov

Kontakt: www.toptec.eu/cs

Rok založení: 2010

Počet zaměstnanců: 43

Regionální Centrum speciální optiky a optoelektronických systémů, (Turnovské OPToElektronické Centrum – TOPTEC) je přímým rozšířením optického pracoviště Ústavu fyziky plazmatu AVČR, v.v.i v Turnově (dříve známým jako Vývojová optická dílna AV ČR). Centrum má více než 45-tiletou tradici výzkumu a vývoji optiky a jeho hlavním cílem je výzkum a vývoj v oblasti asférické a free form optiky, přesného měření, tenkých vrstvách a následný transfer do průmyslové praxe. Výzkum a vývoj centra je zaměřen na následující obory precizní optiky a optických elementů:

  • Optické systémy a krystalová optika
  • Optické elementy a obráběcí procesy
  • Nelineární optické a elektrooptické materiály
  • Optické měřicí metody a metrologie
  • Jemná mechanika a lisovací procesy
  • Tenké vrstvy a hyperdimensionální zobrazování

Centrum TOPTEC je špičkově vybavené pracoviště pro výzkum a vývoj opracování optických prvků, realizaci tenkých vrstev a velmi přesná měření. Náš tým se zabývá řadou vědeckých aktivit na poli optiky a optoelektroniky. Díky tomu se podílíme na řešení řady mezinárodních projektů, například v oblasti metrologie a vývoje optických systémů pro výzkum kosmu (ať družicový nebo pozemní), či pro vývoj supervýkonných laserů. Díky spolupráci s celou řadou průmyslových subjektů na vývoji systémů a zařízení pro metrologii, automatizaci či kontrolu výroby dokážeme propojovat akademickou a průmyslovou sféru.

Lokalita Turnovska je z pohledu rozvoje optiky v České republice velmi významná.  Odráží se zde dávná schopnost nalézat a těžit drahé kameny, díky čemuž se postupně v regionu vyvíjelo know-how opracování drahých kamenů. Díky těmto předpokladům se od 17. století na Turnovsku a Jablonecku rozvíjel bižuterní průmysl a později byla v Turnově založena velmi významná firma Dioptra, která se především specializovala na brýlovou optiku. Ve dvacátém století pak docházelo k masivnímu rozvoji bižuterního průmyslu, průmyslu spojeného s pěstováním umělých krystalů a brýlové optiky. Už v padesátých letech vznikla v Turnově skupina zaměřená na výzkum optiky, na jejíž tradici náš tým navazuje, a vzhledem k rozsáhlému know-how se v centru TOPTEC daří provádět výzkum a vývoj na evropsky srovnatelné úrovni. V současné době spolupracujeme s mnoha akademickými a průmyslovými subjekty v ČR i ve světě.