Univerzita obrany

Sídlo: Kounicova 65, 662 10 Brno

Kontakt: www.unob.cz

Rok založení: 2004

Počet zaměstnanců: 690

Univerzita obrany je jedinou vojenskou vysokou školou v Česku. Vznikla k 1. září 2004 sloučením tří vysokých škol – Vojenské akademie v BrněVysoké vojenské školy pozemního vojska ve Vyškově a Vojenské lékařské akademie Jana Evangelisty Purkyně v Hradci Králové.

Univerzita má tři fakulty, dva ústavy a tři centra.

Univerzita obrany představuje centrum obranného a bezpečnostního výzkumu a vývoje Armády České republiky. V rámci univerzity jsou rozvíjeny vědní obory, které souvisejí zejména s obranným aplikovaným výzkumem, s problematikou ochrany vojsk a obyvatelstva, či s ekonomickými nebo lékařskými obory aplikovanými v oblasti vojenství. Některé z nich se v rámci ČR vyznačují svou jedinečností, jako například vědní obory zabývající se zbraněmi a municí, bojovými vozidly, radiolokací, ochranou obyvatelstva, řízením palebné podpory, válečnou chirurgií, radiobiologií či toxikologií.