Univerzita Palackého v Olomouci

Sídlo: Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc

Kontakt: www.upol.cz

Rok založení: 1573 (obnovení 1946)

Počet zaměstnanců: 4000

Univerzita Palackého je moderní vzdělávací instituce se širokou nabídkou studijních oborů a bohatou vědeckou činností. Na osmi fakultách studuje více než 20000 studentů.

Na Katedře  optiky Přírodovědecké fakulty jsou zajišťovány studijní programy Optika a optoelektronika, Digitální a přístrojová optika a Optometrie. Optický výzkum se zaměřuje na optickou metrologii, digitální holografii, kvantovou optiku, kvantové zpracování informace a spektroskopii.