Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR

Sídlo: Chaberská 1014/57, 182 00 Praha 8 – Kobylisy

Kontakt: www.ufe.cz

Rok založení: 1954

Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i. (ÚFE) je veřejná výzkumná instituce patřící do systému pracovišť Akademie věd České republiky, největší české neuniverzitní výzkumné organizace. ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky.

Ústav byl založen v roce 1954, tehdy jako Ústav radiotechniky a elektroniky (ÚRE). Význam výzkumu v oblastech fotoniky a optoelektroniky v tomto ústavu v novém tisíciletí se promítl i do změny názvu, kterým je od roku 2007 Ústav fotoniky a elektroniky. Zprvu v ústavu pracovalo přibližně 35 zaměstnanců, v současné době je to okolo 100.

ÚFE provádí výzkum v 6 oblastech:

 • optické biosenzory
 • vláknové lasery a nelineární optika
 • příprava a charakterizace nanomateriálů
 • bioelektrodynamika
 • nano-optika
 • provozuje Laboratoř státního etalonu času a frekvence

Vybraná speciální zařízení ÚFE:

 • příprava a charakterizace speciálních optických vláken, včetně vláken pro vláknové lasery
 • státní etalon času a frekvence (kalibrace, expertní činnost)
 • depozice tenkých vrstev metodou napařování ve vakuu
 • výroba nanostruktur elektronovou a iontovou litografií, charakterizace nanostruktur
 • laboratoře s biosensory s povrchovými plasmony pro měření biochemických vzorků
 • charakterizace povrchů metodou rastrovací elektronové mikroskopie, energiově disperzní rentgenové spektroskopie, katodoluminiscence a metodou hmotnostní spektrometrie sekundárních iontů typu FIB TOF SIMS