Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.

Sídlo: Dolejškova 2155/3, 182 23 Praha 8

Kontakt: Ústav fyzikální chemie AV ČR

Počet zaměstnanců: 262

Hlavní aktivity

  • Výzkum a vývoj nanomateriálů a nízkorozměrných systémů v oboru fyzikální chemie a fyzika pevných látek se zaměřením na funkční materiály a optoelektroniku
  • Dynamika fotoexcitace a fotodisociace
  • Vysokorozlišovací přetónová spektroskopie
  • Chemie po ozáření

Nabízíme široké portfolio technologických poznatků v tenkovrstvé technologii (napařování, naprašování, plasmatické opracování) a litografii (klasická fotolitografie a digitální zapisovače). Disponujeme širokou škálou charakterizačních nástrojů (Ramanova a infračervená spektroskopie, rentgenová fotoelektronová spektroskopie (XPS), řada mikroskopických technik skenující sondou (SPM), včetně mikroskopie atomárních sil (AFM) a skenovací tunelovací mikroskopie (STM), vysoce rozlišená transmisní a skenovací elektronová mikroskopie (HR-TEM a SEM), komplexní elektrická charakterizace materiálů. Máme zkušenosti s přípravou optoelektronických zařízení, například, světelných senzorů funkčních v ultrafialové, viditelné a infračervené oblasti. 

Mezi naše výzkumné zájmy patří materiály na bázi uhlíku: grafit, grafen, nanotrubice nebo nanodiamanty a související nízkorozměrné objekty, jako jsou vrstvené dichalkogenidy přechodných kovů, které zkoumáme pro širokou škálu potenciálních aplikací, od optoelektroniky (světelné senzory) po ukládání energie (baterie), biomedicínských a další aplikací. Dalšími oblastmi výzkumu jsou dynamika fotoexcitace a fotodisociace, vysokorozlišovací přetónová spektroskopie a chemie po ozáření.