Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.

Sídlo: Královopolská 147, 612 64 Brno

Kontakt: www.isibrno.cz

Rok založení: 1957

Počet zaměstnanců: 180

Ústav přístrojové techniky byl založen roku 1957 jako instituce zajišťující přístrojová vybavení pro další ústavy Akademie věd v mnoha oblastech. Zpočátku měl ústav 83 zaměstnanců, ale jejich počet postupně rostl a v roce 1989 dosahoval 240.

V současné době je ústav veřejná výzkumná instituce na základě zákona č. 341/2005 Sb. Účelem jeho zřízení je uskutečňovat vědecký výzkum, přispívat k využití získaných poznatků a zajišťovat infrastrukturu výzkumu.

Hlavními oblastmi výzkumu ÚPT jsou

  • magnetická rezonance,
  • elektronová mikroskopie a mikroanalýza,
  • využití laserů, optika
  • mikrofotonika
  • měření a zpracování biosignálů,
  • konstrukce vědeckých přístrojů a jejich částí,
  • zdokonalování a využití speciálních technologií.