Workshop českého optického klastru, konaný  v rámci veletrhu IDET v Brně, Optika pro ozbrojené síly a průmyslová spolupráce potvrdil význam a důležitost optiky pro obranné účely. Česko má velký inovační potenciál a know-how v této oblasti. Spolupráce je klíčem úspěchu čelit novým výzvám nejen v rámci České republiky, ale i na mezinárodní úrovni.

V rámci workshopu jsme podepsali Dohodu o spolupráci s Asociací obranného a bezpečnostního průmyslu ČR. Je to další důležitý krok pro sdílení informací o nových technologických trendech v oblasti optiky a potenciálu jejich využití v segmentu obrany a navazuje tak na memorandum o spolupráci, které v dubnu Český optický klastr podepsal s Ministerstvem obrany České republiky.

Cílem Dohody s Asociací obranného a bezpečnostního průmyslu je posílit inovační potenciál a konkurenceschopnost obranného a bezpečnostního průmyslu v ČR při tvorbě obranné technologické a průmyslové základny v EU. Za Český optický klastr podepsala dohodu předsedkyně výkonné rady Silvie Skyvová a za AOBP prezident Jiří Hynek.

Poděkování míří na spoluorganizátora workshopu Univerzitu obrany a také ke všem účastníkům.

Více informací k workshopu včetně prezentací, které je možno zveřejnit naleznete zde: Prezentace