Český optický klastr přináší pozvánku na Workshop technologie optických vláken – zajímavou akci, která se bude konat dne 22. dubna 2021 v rámci sympozia SPIE Optics+Optoelectronics:

Akce se letos koná formou online, avšak na druhou stranu přednášky můžete shlédnout i ze záznamu, nejste vázáni dnem konání workshopu 22. dubna. Workshop pořádá tým Vláknových laserů a nelineární optiky ÚFE AV ČR v rámci sympozia SPIE Optics+Optoelectronics, největší události z oboru optiky a fotoniky v České republice. Na organizaci sympozia se vedle Ústavu fotoniky a elektroniky AV ČR podílejí i další členové Českého optického klastru z Fyzikálního ústavu AV ČR, Univerzity Palackého a ČVUT. Přednášky jsou v angličtině.

Zveme Vás na pásmo čtyř přednášek o aktuálních trendech vláknové optiky:

  • Výrobní technologie pro speciální optická vlákna připravovaná metodou MCVD, Anirban Dhar, CGCRI Indie
  • Perspektivy výroby nanostrukturovaných free-form optických vláken, Ryszard Buczynski, Varšavská Univerzita, Polsko

Odkaz na první dvě přednášky naleznete ZDE

  •  Aktuální trendy v optických vláknech, Pavel Honzátko, ÚFE AV ČR
  • Biomedicínské aplikace optických vláken a optických vláknových senzorů, Alexis Méndez, MCH Engineering LLC, USA

Odkaz na druhý blok přednášek naleznete ZDE

Součástí Workshopu je i možnost virtuální prohlídky laboratoří technologie optických vláken ÚFE Akademie věd ČR . Speciálním optickým vláknům je rovněž věnována konference Microstructured and specialty optical fibers.

Účast na workshopu je zdarma, na celém sympoziu však jen po zaplacení registrace.

Těšíme se na Vaši účast.

Ivan Kašík, Pavel Peterka a Pavel Honzátko

z týmu Vláknových laserů a nelineární optiky ÚFE AV ČR

Workshop technologie optických vláken