Vzhledem ke konci funkčního období některých členů Výkonné rady Českého optického klastru, včetně jejího předsedy RNDr. Jiřího Nuce, byli na prosincové členské schůzi zvolení noví členové do vedení COC. Na post předsedkyně Výkonné rady byla zvolena Ing. Silvie Skyvová, post místopředsedy obhájil Mgr. Petr Přikryl a novým členem Výkonné rady se stal Mgr. Filip Chlup.

Děkujeme odcházejícím členům Výkonné rady RNDr. Jiřímu Nucovi i Mgr. Vladimíru Chlupovi za energii a poctivou práci, kterou v uplynulých letech věnovali Českému optickému klastru a významnou měrou tak přispěli k jeho rozvoji a fungování a přejeme oběma dnes již bývalým kolegům vše dobré v osobním i profesním životě.

Představujeme nové členy Výkonné rady:

Ing. Silvie Skyvová, předsedkyně Výkonné rady

Od roku 2001 pracovala na různých pozicích v Meoptě. Začala téměř dvouletou pracovní stáží
v Meoptě USA, po návratu se stala projektovou manažerkou a založila v Meoptě projektové
oddělení. V roce 2008 se stala ředitelkou Engineeringu se zodpovědností za vývoj a zavádění
nových výrobků do sériové výroby a dokumentačně, za životní cyklus výrobku. Od roku 2011
do její odpovědnosti přibylo i oddělení IT. Tam se aktivně podílela nejen na úspěšné
implementaci ERP systému stejně jako na tvorbě a realizaci prvních etap digitalizační
roadmapy. K dalším procesům zajišťovaných v rámci její kompetence patřily granty a to jak
žádosti o ně, tak jejich realizace. V roce 2017 se společně s tehdejšími kolegy Moťkou a
Přikrylem zasloužila o vznik Optického klastru

 

Mgr. Petr Přikryl, místopředseda Výkonné rady

 • od 2004 – 2021 zaměstnanec společnosti Meopta – optika, s.r.o. na pozicích projektový
  manažer, junior ředitel vývoje, senior manažer projektového řízení
 • 2012 – 2020 řešitel projektu Centra digitální optiky (TAČR) ve spolupráci s UP Olomouc,
  PRAMACOM – HT spol. s.r.o., ZEBR s.r.o, VUT Brno
 • 2017 spoluzakladatel Českého optického klastru
 • od 2017 místopředseda Výkonné rady Českého optického klastru
 • od 2018 člen Rady Centra elektronové a fotonové optiky (Národní centrum kompetence TAČR)
 • od 2018 – 2020 člen expertního týmu pro kohézní politiku Svazu průmyslu a dopravy
 • od 2020 člen Krajské rady pro inovace Olomouckého kraje
 • od 2021 manažer Českého optického klastru

 

Mgr. Filip Chlup, člen Výkonné rady

 • 2007 absolvent Univerzity Palackého v Olomouci, obor Optika a optoelektronika
 • od 2007 zaměstnanec společnosti PRAMACOM-HT, spol. s r.o. na pozicích specialista RSTA,
  metrolog, vedoucí optické laboratoře, bezpečnostní ředitel, jednatel společnosti (2010-2021),
  vedoucí technické kontroly a servisu (od 2021)
 • 2007 – 2019 externí zaměstnanec Univerzity Palackého v Olomouci (přednášející, vedoucí
  bakalářských / diplomových prací na katedře Optiky a optoelektroniky)
 • od 2007 držitel Osvědčení fyzické osoby na stupeň utajení tajné a Osvědčení NATO Secret
 • 2007 – 2021 za společnost PRAMACOM-HT řešitel projektů vědy a výzkumu z oblasti
  Ministerstva obrany ČR a projektů z civilní oblasti (TAČR, MPO TIP, EU)
 • 2007 až 2016 autor článků z oblasti vojenské optoelektroniky v časopise JMO, spoluautor knihy
  „Fyzikální základy radaru“ (ISBN 9788090395848)
 • od 2015 člen „Odborné komise velení, řízení a ISR“ Ministerstva obran