Třicítka odborníků z firem i výzkumných organizací z oblasti optiky, letectví a kosmického průmyslu, se setkala na speciální akci, pořádanou brněnským JIC dne 21. dubna 2022. Partnerem akce „120 vteřin: Příležitosti v aerospace, space a optice“ byl Český optický klastr, dalšími partnery pak Moravský letecký klastr, Brno Space Cluster a Národní klastrová asociace.

Hlavním cílem bylo vzájemné setkání, navázání mezioborových spoluprací mezi účastníky a zejména pak i předání informací z jednotlivých odvětví.

V úvodní části proběhly prezentace zástupců jednotlivých klastrů, kterou za Český optický klastr prezentoval manažer klastru Petr Přikryl. Následovala panelová diskuze, na které byla konzultována specifika fungování obchodu i výzkumných spoluprací v daných odvětvích a možné přesahy do dalších oblastí.

Po krátké přestávce pak kolem pěti kulatých stolů proběhlo vzájemné představování všech účastníků akce navzájem, zejména jejich nabídky a poptávky směrem k ostatním účastníkům. Každý měl na toto představení předepsaných 120 vteřin, což bylo pro stručné předání základních požadavků dostačující.

Bližší informace k celé akci jsou uvedeny zde: 120 vteřin: Příležitosti v aerospace, space a optice