Ve dnech 26. 4. – 29. 4. 2022 se Český optický klastr spolu s Centrem HiLASE Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR účastnil významné výstavy Laser World of Photonics v německém Mnichově, která je předním světovým veletrhem komponent, systémů a aplikací z oblasti fotoniky.

Společný stánek Centra HiLASE a Českého optického klastru na 25. ročníku Laser World of Photonics byl výbornou příležitostí pro setkání s našimi partnery a prezentaci našich aktivit. Součástí programu veletrhu byl i workshop Laser innovative technologies, který Český optický klastr uspořádal ve spolupráci s německým klastrem Photonics Hub a účastníci se tak mimo jiných zajímavých témat měli možnost dozvědět také více informací o klastru Photonics Hub a jeho členech. Ze zástupců Českého optického klastru se prezentovali Centrum HiLase, Ústav přístrojové techniky AV ČR, Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR , Jihočeská univerzita, Network Group s.r.o. a Univerzita Palackého v Olomouci.

Veletrh Laser World of Photonics se koná už od roku 1973 a kombinuje nejnovější témata výzkumu, technologie a aplikací v oblasti laserů a fotoniky. Krom toho se veletrh věnuje i dalším důležitým průmyslovým odvětvím, jako jsou zpracování materiálů, měření, testování a monitorování, optický přenos dat a lasery v medicíně.

Pozvánka na workshop Laser innovative technologies: Innovative Laser Technologies – Munich 27.4.2022

Prezentace klastru Photonics Hub naleznete zde: Prezentace Photonics Hub .