Velké množství zajímavých témat například v oblasti podpory aplikovaného výzkumu, rozvoje technických oborů napříč českým školstvím nebo nedostatku kvalitních pracovníků diskutovali na prvním společném setkání v Praze zástupci Českého optického klastru a Svazu průmyslu a dopravy.

Zástupci obou společností nejprve představili nástin aktuální situace i příležitostí, které by mohly být zajímavé členy COC i SPČR a ve druhé části setkání následovala diskuse nad konkrétními tématy pro možnou budoucí spolupráci.

Tiskovou zprávu ze setkání naleznete zde: Český optický klastr a SP ČR chtějí větší podporu výzkumu (spcr.cz)

K nahlédnutí jsou k dispozici také prezentace jednotlivých přednášejících:

Antonín Seidl, Ministerstvo práce a sociálních věcí, sekce zaměstnanosti

Bohuslav Čížek, Svaz průmyslu a dopravy

Dagmar Kuchtová, Svaz průmyslu a dopravy

Petr Přikryl, Český optický klastr

Jiří Herinek, Národní klastrová asociace