The European Secretariat for Cluster Analysis (ESCA) se zabývá podporou excelence managementu klastrových organizací pomocí srovnávání jejich kvality (benchmarking) po celém světě.

Organizace sídlí v Berlíně a koordinuje síť přibližně 200 odborníků na klastry z více než 30 zemí, kteří jménem ESCA nabízejí služby benchmarkingu.  ESCA uděluje klastrovým organizacím a jejich managementu tři různé značky kvality.

„Český optický klastr prošel procesem benchmarkingu a hodnocení kvality.  Splňuje kritéria způsobilosti pro udělení značky kvality managementu klastrů. Nyní můžeme oficiálně používat označení ECEI (European Cluster Excellence Initiative) „CLUSTER MANAGEMENT EXCELLENCE LABEL BRONZE – STRIVING FOR CLUSTER EXCELLENCE“ a jsme na to velmi hrdí“, řekl Petr Přikryl, manažer Českého optického klastru a dodal: „tato certifikace nám ukazuje, že práce, kterou děláme má smysl a kráčíme správným směrem“.

Před Českým optickým klastrem je samozřejmě ještě kus práce. Analýza ukázala, na které oblasti se zaměřit, kde je největší potenciál pro zlepšení, což je jedním z benefitů absolvování hodnotícího procesu. Další metou je SILVER Label, o jehož získání se Český optický klastr pokusí v následujících letech. O nejvyšší známku – GOLD Label – pak lze požádat s dalším časovým odstupem. Známky klastrové excelence jsou také důležitým nástrojem zejména pro mezinárodní spolupráci. Držitelé známek excelence prokazují svou kvalitu a jsou tak častěji zváni do mezinárodních projektů.