Český optický klastr ve spolupráci s výzkumným centrem CEITEC a německými partnery Max Planck Institute a Organic Electronics Saxon pořádá  další workshop z oblasti  moderní mikroskopie a korelativní charakterizace materiálů, který navazuje na úspěšnou akci na toto téma, která se konala v říjnu loňského roku v Brně.

Workshop  Correlative Materials Characterization 2022 se uskuteční v  Drážďanech ve dnech 13. – 14. 10. 2022

Více informací, včetně registračního formuláře naleznete na webové stránce akce:

Pozvánka Correlative Materials Characterization 2022

Těšíme se na Vaši účast!