V prostorách společnosti Meopta-optika se dne 12. 6. 2018 uskutečnilo zasedání členské schůze Českého optického klastru, jejímž hlavním bodem programu bylo vedle zhodnocení startu činnosti a diskuze o plánovaných aktivitách také rozhodnutí o přijetí nových členů. Klastr se tak rozšířil o další zájemce, kteří se chtějí podílet na budování centra pro inovace v optice ve střední Evropě a těžit ze společných projektů klastru.

Tisková zpráva ke stažení

Workshop je spolufinancován z projektu 2018/01483/OSR/DSM „Rozvoj českého optického klastru – efektivní přenos informací, zkušeností a know-how“.

optickykla
Author: optickykla