Ve dnech 26.  a 27. září 2022 proběhla v Praze Evropská klastrová konference. Pořadatelem konference byla Evropská komise a Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR v rámci českého předsednictví v Radě EU. Evropské klastrové konference se zúčastnilo více než 500 zástupců především evropských klastrových sítí a asociací a součástí programu byla i tzv. site visit u členů Českého optického klastru HILASE a ELI Beamlines.

Za Český optický klastr se konference zúčastnil manažer COC Petr Přikryl, který akci hodnotil jako velmi přínosnou z hlediska navazování nových kontaktů se zástupci jiných klastrů: “Možnost se potkat a sdílet zkušenosti s významnými evropskými klastry je neocenitelnou zkušeností. Součástí konference byl matchmakingový formát setkání s klastrovými manažery. Věřím, že nové kontakty a nápady zajímavé spolupráce zahrneme do našeho Akčního plánu na příští rok.“

Celý program Evropské klastrové konference naleznete zde: PROGRAM AKCE