Využití laserů v Armádě České republiky a vybrané výzkumné, vývojové a výrobní možností firem a institucí, působících v Českém optickém klastru a nové trendy v obranném průmyslu reagující na aktuální bezpečnostní situaci.  To byla hlavní témata, která zazněla na workshopu pořádaném Českým optickým klastrem na půdě  Univerzitě obrany v Brně dne 22.9. 2022. Na úvod setkání rektorka Univerzity obrany Zuzana Kročová vyzdvihla přínos spolupráce institucí a subjektů sdružených v Českém optickém klastru a nutnost intenzivnější vědecko-výzkumné spolupráce v této oblasti.

Své příspěvky na zajímavá témata, jejich společným jmenovatelem byla tématika laserů a jejich využití nejen pro armádní potřeby přednesli zástupci Univerzity obrany, komerčních subjektů i výzkumně vývojových institucí.  Problematikou Laserů v Armádě České Republiky se zabýval Teodor Baláž z Univerzity Obrany. O ochraně před lasery hovořil Filip Chlup ze společnosti PRAMACOM-HT. Michael Písařík z HILASE prezentoval Lasery a optiku v protidronové obraně. Multispektrální a hyperspektrální systémy a problematiku maskování přednesl František Racek z Univerzity obrany. O Aplikaci laserové techniky a jejich součástí ve zbraňových systémech hovořil Michal Košelja. Pavel Honzátko z Ústavu fotoniky a elektroniky AV ČR prezentoval Výkonové vláknově lasery a jejich zajímavý potenciál využití.

Důležitý aspekt přenosu poznatků výzkumu a vývoje do praxe, pro který je velmi důležitá spolupráce průmyslu s vysokými školami a výzkumně vývojovými centry zmínil  Jiří Hynek, prezident Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu.

Na workshopu zaznělo mnoho zajímavých podnětů a informací a zejména souvislosti s děním na Ukrajině se ukazuje, že tuto bezpečnostní oblast nelze podceňovat a spolupráce zástupců firem, univerzit a vědeckých institucí je pro budoucí technologický rozvoj stěžejní.

Program workshopu naleznete zde: Nové trendy využití laserů a přístrojové techniky pro ozbrojené síly – 22.9.2022

Prezentace z workshopu naleznete zde:

Teodor Baláž: Lasery v AČR

Filip Chlup: Ochrana před lasery v AČR

Michael Písařík: Lasery a optika v protidronové obraně

Jiří Hynek: AOBP Program 2023

František Racek: Multispektrální a hyperspektrální zobrazovací systémy

Michal Košelja: Aplikace laserové techniky a jejich součástí ve zbraňových systémech

Pavel Honzátko: Výkonové vláknové lasery

 

Sborník z workshopu je uložena na tomto odkazu: COC sborník 2022