20. 11. 2018 uspořádal Český optický klastr v prostorách firmy Hella Autotechnik Nova s.r.o. workshop na téma „Světelná optika v automobilovém průmyslu“. Akce se účastnili všichni současní členové COC i několik nových zájemců, kteří zvažují členství v klastru. Dopoledne přednesli pracovníci Helly odborné přednášky na téma Vývoj světlometů – směry dalšího vývoje, Signální svítilny – simulační metody a trendy, Optická kontrola dílů – umělá inteligence, ve kterých představili, na čem pracují, kam směřují a jaké výzvy je čekají. Následovala diskuse spojená se stručným představením nových členů a zájemců o členství v klastru. Odpoledne proběhla prohlídka výrobních prostor firmy a světelných laboratoří spojená s praktickými ukázkami aktuálního výrobního programu.

23. 10. 2018 proběhl workshop v prostorách společnosti Meopta – optika, s.r.o. akce „Den s optikou“, které se kromě stávajících členů COC (Meopta – optika, s.r.o., Pramacom-HT, spol. r. o. a Univerzity obrany) zúčastnili zástupci AČR, PČR a Vězeňské služby. Dopolední blok byl věnován odborným přednáškám na téma Nové trendy optických systémů pro ruční palné zbraně, Růstový potenciál optoelektronických systémů AČR a Budování testovací a servisní schopnosti AČR pro optoelektronické systémy, které přednesly zástupci Meopty, Pramacom a Univerzity obrany. Následovala odborná diskuze a odpolední program byl zaměřen na střelby v prostorách VTÚ, s.p. Slavičín v Bzenci, kde proběhlo praktické předvedení optických přístrojů se střelbou den, noc.

Cílem workshopu bylo seznámit účastníky s činností Národního strojírenského klastru, o. s. a Českého optického klastru, z. s. Následně účastníci workshopu, členové obou klastrů, představili činnost svých firem a potenciální témata pro spolupráci. Po prohlídce výrobních prostor společnosti Meopta – optika, s.r.o. následovala diskuse, na které účastníci hledali možnost vzájemné spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje a odběratelsko-dodavatelských vztahů. Přímo v rámci diskuse vznikaly zajímavé návrhy spoluprací, které byli následně diskutovány na dalších separátních jednání.

12.6. 2018 se uskutečnil v prostorách společnosti Meopta – optika, s.r.o. druhý z řady workshopů COC s název „Industriální a spotřební optika“.

Obsahem workshopu bylo jednak představení klíčových pilířů činnosti COC + odborné prezentace se zaměřením na problematiku industriální a spotřební optiky. O této oblasti a trendech vývoje oboru pohovořili zástupci jednoho ze zakládajících členů klastru, společnosti Meopta – optika, s.r.o. Celá akce byla završena prohlídkou rozsáhlých vývojových a výrobních prostor této firmy.

Cílem bylo účinnější zorientování se v jedné ze specifických oblastí optiky a technologických trendech.

13. 3. 2018 proběhlo setkání pod názvem „Spolupráce firem a vědy v optickém průmyslu“. Na akci byla udělena záštita hejtmana Olomouckého kraje Ladislava Oklešťka a jeho osobní vystoupení na akci a aktivní účast na doprovodné tiskové konferenci.

Workshop byl zaměřen na možné klastrem koordinované spojení firem a výzkumných institucí v souvislosti s připravovanou státní zakázkou na bojová vozidla pěchoty (která budou potřebovat optické systémy).