Mechatronika a optika, zdánlivě úplně cizí obory, přesto si mají co říci. Přesvědčit se o tom mohli členové Českého optického klastru a Klastru Mechatronika na společné akci, která proběhla 26. března v pražském Technologickém centru.

Program se točil kolem aditivních technologií, se kterými pracují firmy z obou klastrů. Konkrétní příklady použití aditivních technologií v různých průmyslových odvětvích od potravinářství po výrobu lodí představili zástupci firmy 3Dwiser. Ukázky toho, na co se v oblasti 3Dtisku zaměřuje výzkum a vývoj, si připravily výzkumná organizace COMTES FHT a Česká technologická platforma pro aditivní výrobu. Ani zástupci optického klastru nezůstali pozadu. Společnosti Hilase a IQS nano ukázaly, jak využívají aditivní technologie ve své každodenní činnosti. Workshop tak ukázal potenciál aditivních technologií v plném měřítku – od velkoobjemového tisku betonových laviček, po výrobu miniaturních úchytů pro jemné optické kabely.

Protože i inovace potřebují občas povzbudit, doplnili ještě zástupci Technologické centra v programu svou nabídku podpory pro malé a střední podnik, např. při snižování energetické náročnosti provozu. A celý den byl zakončen praktickou ukázkou 3Dskenování. Významný čas byl ale věnován vzájemnému poznání a navazování kontaktů mezi členy obou klastrů. Právě otevírat nové možnosti spolupráce je hlavní přidaná hodnota klastrových organizací. Díky jejich spolupráci se mohou setkávat i zdánlivě naprosto nesourodé obory a společně nacházet nové impulsy pro budoucí spolupráci.

Klastr MECHATRONIKA funguje jako funkční platforma pro spolupráci podniků, výzkumných organizací, škol a regionálních institucí k zvyšování konkurenceschopnosti firem a pro udržitelný rozvoj regionu. Pořádá networkingová setkání pro sdílení zkušeností a navazování nových kontaktů. Dlouhodobě spolupracuje s klastrovými organizacemi po celé ČR, Evropě a především v Bavorsku. Součástí Klastru MECHATRONIKA je také Česká technologická platforma pro aditivní výrobu, která podporuje transfer znalostí a technologií v oblasti 3D tisku.

Český optický klastr je zřízen za účelem zlepšování podmínek pro rozvoj optického průmyslu v České republice formou spolupráce podniků, veřejného sektoru a vzdělávacího sektoru v celém hodnotovém řetězci oboru optika, optomechatronika, fotonika, optoelektronika a jemná mechanika, včetně související výroby, rozvoje technologií a služeb v dodavatelské a odběratelské sféře.

Prezentace ke stažení zde: Prezentace

Videozáznam z akce je k dispozici ke stažení zde: Úschovna.cz