Ve dnech 11. – 12. 3. 2024 se v bulharské Sofii výkonný manažer Českého optického klastru Petr Přikryl a projektový manažer Jiří Herinek zúčastnili Cluster Booster Academy. Dvoudenní setkání evropských klastrových manažerů organizované European Cluster Collaboration Platform (ECCP) navázalo na online trénink, který probíhal před tímto osobním setkáním.

Kromě zajímavých podnětů o tom, jak zlepšit klastrové služby si zástupci Českého optického klastru mohli vyměnit nápady s kolegy ze zhruba čtyřiceti evropských klastrů a získat cenné poznatky o službách a obchodních modelech v této oblasti.

Petr Přikryl ocenil pozitiva a přínosy tohoto velmi zajímavého setkání: „Byla to velká inspirace zúčastnit se tohoto ročníku a setkat se s tolika profesionály. Během pěti dnů se diskutovalo o tématech jakými jsou role klastrů, definice obchodního modelu klastrů, řízení klastrů, strategie pro vytváření nových inovačních služeb, možnosti financování EU a strategie industrializace aj.. Byla to také vynikající příležitost k navázání vztahů s různými evropskými společnostmi a klastry. Získané znalosti a metody využijeme v dalším zlepšování našich klastrových služeb.