Cílem workshopu bylo seznámit účastníky s činností Národního strojírenského klastru, o. s. a Českého optického klastru, z. s. Následně účastníci workshopu, členové obou klastrů, představili činnost svých firem a potenciální témata pro spolupráci. Po prohlídce výrobních prostor společnosti Meopta – optika, s.r.o. následovala diskuse, na které účastníci hledali možnost vzájemné spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje a odběratelsko-dodavatelských vztahů. Přímo v rámci diskuse vznikaly zajímavé návrhy spoluprací, které byli následně diskutovány na dalších separátních jednání.

optickykla
Author: optickykla