Český optický klastr si dovoluje pozvat všechny zájemce na workshop na téma Výhledy mikroskopie, který se bude se konat dne 6. října 2021 v prostorách Ústavu přístrojové techniky Akademie věd v Brně.

Cílem workshopu je představení vybraných výzkumných, vývojových a výrobních spoluprací členů Českého optického klastru působících v pilíři Mikroskopie. Workshop bude zaměřen na nejnovější výsledky v oboru mikroskopie, včetně prezentace možností získání mezinárodních a dalších zdrojů financování výzkumu a vývoje.

Účast na workshopu je pro zaregistrované osoby BEZPLATNÁ.

Více informací o workshopu naleznete v pozvánce v záložce „Naše akce“.

Program naleznete zde: Pozvánka na workshop Výhledy mikroskopie