Na půdě Univerzity obrany v Brně proběhl workshop vojenského pilíře Českého optického klastru, nazvaný „Vidět a nebýt viděn“. Této zajímavé akce se účastnili nejen zástupci Armády České republiky a společností, působících v oblasti vojenské optiky, ale i široká odborná veřejnost.

Zajímavé přednášky podnítily diskuzi na téma možností navázání vzájemných vědecko-výzkumných spoluprací a rozvoje klíčových technologií pro oblast vojenství, vývoje a rozvoje optických systémů, ale také  zabezpečení životního cyklu a systémového přístupu k optickým systémům. K definování dalších možných témat dostali účastníci prostor se vyjádřit do 15. 11. 2021.

Děkujeme Univerzitě obrany a jejímu vedení za podporu a poskytnutí prostor a veškerého zázemí, potřebného pro pořádání workshopu Českého optického klastru. Poděkování patří také garantovi pilíře Vojenská optika Mgr. Vladimíru Chlupovi a technickému garantovi pilíře z Univerzity obrany doc. Teodoru Balážovi.