Český optický klastr si dovoluje pozvat všechny zájemce na workshop na téma Výhledy mikroskopie, který bude tvořit první část dvoudenní akce pilíře Mikroskopie na půdě Ústavu přístrojové techniky Akademie věd v Brně. Druhou částí bude workshop Korelativní charakterizace materiálů.

Cílem workshopu je představení vybraných výzkumných, vývojových a výrobních spoluprací členů Českého optického klastru působících v pilíři Mikroskopie. Workshop bude zaměřen na nejnovější výsledky v oboru mikroskopie, včetně prezentace možností získání mezinárodních a dalších zdrojů financování výzkumu a vývoje.

Účast na workshopu je pro zaregistrované osoby BEZPLATNÁ.

Kdy: 6. října 2021

Kde: Ústav přístrojové techniky Akademie věd ČR, Královopolská 147, Brno nebo možnost přihlášení online formou

Program naleznete zde: Pozvánka na workshop Výhledy mikroskopie

Účast na workshopu je zdarma, je však nezbytné se zaregistrovat na odkazu, uvedeném v Programu workshopu Výhledy mikroskopie na výše uvedeném odkazu nebo zde: Registrační formulář

 

Dokumenty z worshopu ke stažení:

2021_10_Czech Optical Cluster Brno_Lazar

2021_COC_Mikroskopie

CRYTUR Horodysky Brno workshop COK 2021 10 06 II

Interreg Brno ČOK4

Očadlík- Workshop Rozvoj klastru – strategie mikroskopie – Final1

prezentace COC – 6.10.2021- workshop Výhledy mikroskopie

Příležitosti financování mezinárodní spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje Vrbkova 6.10.2021