Přijměte pozvání na další odborný workshop Výzvy pro optiku a lasery

Workshop se bude konat 20. – 21. listopadu 2019 v Dolních Břežanech ve Fyzikálním ústavu AV, v.v.i., pracoviště HiLASE, Za Radnicí 828, 252 41 Dolní Břežany.

Obsahem dvoudenního workshopu bude představení infrastruktury laserových center Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i., s následnou exkurzí do laboratoří HiLASE a ELI Beamlines. Dále pak odborné přednášky a diskuze zástupců průmyslu, vědy i státní správy na témata:

  • rozvoj optiky a podpora výzkumu v České republice
  • průmyslové spolupráce a propojení aktivit s Národním centrem kompetence – Centrem elektronové a fotonové optiky
  • zapojení české optiky do excelentního výzkumu

Program workshopu

Středa 20. 11. 2019

12:00 – 12:30 Registrace příchozích účastníků + polední Coffee break
12:30 – 12:40 Přivítání účastníků

Jiří Nuc; Český optický klastr, z.s.

Michael Prouza; Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

Tomáš Mocek; Centrum HiLASE, Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

12:40 – 13:45 Úvodní přednášky o infrastruktuře laserových center

Zástupci laserových center HiLASE a ELI Beamlines

13:45 – 14:15 Rozdělení do skupin pro exkurze a Coffee break
14:15 – 17:00 Exkurze – laboratoře laserových center HiLASE + ELI Beamlines
17:30 – 22:00 Společenská večeře s networkingem – Olivův pivovar

Čtvrtek 21. 11. 2019

8:30 – 9:00 Registrace příchozích účastníků
9:00 – 10:30 ROZVOJ OPTIKY A PODPORA VÝZKUMU V ČESKÉ REPUBLICE

Přivítání a informace o Českém optickém klastru

Jiří Nuc; Český optický klastr, z.s.

Světlo ve službách veřejnosti

Tomáš Mocek; Centrum HiLASE, Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

Podpora vědy a výzkumu ze strany MPO

Zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu (bude upřesněn)

Možnosti podpory výzkumu a inovací v období 2021+

Ondřej Tušl; Technologická agentura ČR

Potřeby Ministerstva obrany pro spolupráci s Českým optickým klastrem

Tomáš Kopečný; Ministerstvo obrany

Diskuze

10:30 – 11:00 Coffee break
 

11:00 – 12:30

PRŮMYSLOVÉ SPOLUPRÁCE A PROPOJENÍ AKTIVIT S NCK-CEPO

Nové metody pro laserové mikroobrábění

Michael Písařík; Centrum HiLASE, Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

Vlákna pro lasery

Pavel Honzátko, Pavel Peterka; Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i.

Laser schock-peaning a povrchování pro nástroje

Jan Kaufman; Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

Optické komunikace pro satelity

Richard Sysala; esc Aerospace s.r.o.

Superkoherentní lasery pro rozvoj kvantových technologií

Ondřej Číp; Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.

Diskuze

12:30 – 13:30 Oběd
 

13:30 – 15:30

ZAPOJENÍ ČESKÉ OPTIKY DO EXCELENTNÍHO VÝZKUMU

Velkoformátová optika pro femtosekundové lasery

Bedřich Rus; Centrum ELI Beamlines, Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

Nový detektor pro LHC/CERN

Jindřich Houžvička; Crytur , spol. s r.o.

Vysoce přesná optika pro satelity a observatoře

Vít Lédl; Centrum TOPTEC, Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.

Aplikace laserového urychlování částic – generace EUV

Jaroslav Nejdl; Centrum ELI Beamlines, Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

Kvantová metrologie

Josef Lazar; Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.

Lasery pro vesmír

Petr Boháček; Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova

15:30 – 16:00 Závěrečná diskuze a ukončení workshopu

Program workshopu v pdf ke stažení: COC_program – workshop Výzvy pro optiku a lasery 20.-21.10. 2019

Prosíme o potvrzení Vaší účasti nejpozději do 8. listopadu 2019 pomocí registračního formuláře https://bit.ly/363RAPq nebo e-mailem info@optickyklastr.cz

Těšíme se na Vaši účast.

 

Informace o parkování v Dolních Březanech: Doporučujeme využít parkoviště v rámci hotelů, pokud budete ubytováni v Dolních Břežanech (cca 2 minuty chůze od Centra HiLASE). Dále je možnost parkování v areálu Centra ELI Beamlines (vedle HiLASE).

Jiří Herinek
Author: Jiří Herinek