Český optický klastr pořádal ve dnech 20. a 21. listopadu již třetí odborný workshop v letošním roce. Na pracoviště Fyzikálního ústavu Akademie věd HiLase v Dolních Břežanech se sjelo na pět desítek odborníků z oblasti optiky, kteří se formou přednášek a diskuzí zabývali aktuálními tématy z oboru.

 

Obsahem prvního dne workshopu bylo představení infrastruktury laserových center Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i., s následnou exkurzí do laboratoří HiLASE a ELI Beamlines. Druhý den následovaly odborné přednášky a diskuze zástupců průmyslu, vědy i státní správy na témata:

  • rozvoj optiky a podpora výzkumu v České republice
  • průmyslové spolupráce a propojení aktivit s Národním centrem kompetence – Centrem elektronové a fotonové optiky
  • zapojení české optiky do excelentního výzkumu

 

Program druhého dne workshopu:

ROZVOJ OPTIKY A PODPORA VÝZKUMU V ČESKÉ REPUBLICE

Přivítání a informace o Českém optickém klastru
Jiří Nuc; Český optický klastr, z.s.

Světlo ve službách veřejnosti
Tomáš Mocek; Centrum HiLASE, Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

Podpora vědy a výzkumu ze strany MPO
Martin Švolba; Ministerstvo průmyslu a obchodu

Možnosti podpory výzkumu a inovací v období 2021+
Ondřej Tušl; Technologická agentura ČR

Potřeby Ministerstva obrany pro spolupráci s Českým optickým klastrem
Tomáš Kopečný; Ministerstvo obrany

 

PRŮMYSLOVÉ SPOLUPRÁCE A PROPOJENÍ AKTIVIT S NCK-CEPO

Nové metody pro laserové mikroobrábění
Michael Písařík; Centrum HiLASE, Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

Vlákna pro lasery
Pavel Honzátko, Pavel Peterka; Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i.

Laser schock-peening a povrchování pro nástroje
Jan Kaufman; Centrum HiLASE, Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

Optické komunikace pro satelity
Richard Sysala; esc Aerospace s.r.o.

Superkoherentní lasery pro rozvoj kvantových technologií
Ondřej Číp; Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.

 

ZAPOJENÍ ČESKÉ OPTIKY DO EXCELENTNÍHO VÝZKUMU

Velkoformátová optika pro femtosekundové lasery
Bedřich Rus; Centrum ELI Beamlines, Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

Nový detektor pro LHC/CERN
Jindřich Houžvička; Crytur , spol. s r.o.

Vysoce přesná optika pro satelity a observatoře
Vít Lédl; Centrum TOPTEC, Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.

Aplikace laserového urychlování částic – generace EUV
Jaroslav Nejdl; Centrum ELI Beamlines, Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

Lasery pro vesmír
Petr Boháček; Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova

Kvantová metrologie
Josef Lazar; Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.

 

Výzvy pro optiku a lasery – prezentace

 

Jiří Herinek
Author: Jiří Herinek