Dne 20. 11. 2019 proběhla v prostorách Fyzikálního ústavu AV, v.v.i., pracoviště HiLASE v Dolních Břežanech členská schůze Českého optického klastru. Předseda výkonné rady RNDr. Jiří Nuc přivítal členy a řízení následně převzal místopředseda výkonné rady Mgr. Petrem Přikrylem. Ten členy informoval o hospodaření spolku v roce 2019 a seznámil je s plněním akčního plánu na rok 2019. Proběhla také debata o činnostech klastru v následujícím roce.

Členská schůze schválila přijetí 19. člena Českého optického klastru, společnost OPTICS TRADE, spol. s r.o.

OPTICS TRADE, spol. s r.o. se již pětadvacátým rokem zabývá problematikou optických přístrojů pro vojenské použití, převážně vozidlové techniky. Provádí opravy optických přístrojů zejména produkce bývalé Varšavské smlouvy, což vyplývá ze složení výzbroje armád regionu. Kromě toho nabízí vlastní portfolio modernizovaných optických přístrojů, montáže optických přístrojů zahraničním výrobcům a komplexní servisní služby.

Jako důvod pro vstup do klastru Ing. Tomáš Hradecký, jednatel společnosti uvádí: „Důvodem, proč chceme být součástí Českého optického klastru, je především koordinovaný přístup k informacím, možnost navázání spolupráce s členy klastru. Klastru a jeho členům můžeme nabídnout spolupráci v oblasti montáže komplexních optických přístrojů (noktovizorů, zaměřovačů, dalekohledů) a jejich servisu. Výrobu optických, mechanických a pryžových součástí, návrh a výroby forem pro výrobu pryžových součástek. Aplikace tenkých optických vrstev (antireflexní, antilaserové, ITO ohřevné vrstvy).“

Předběžné datum příštího zasedání členské schůze je 20. května 2020.

Jiří Herinek
Author: Jiří Herinek