Své zkušenosti ze spolupráce na řešení velkých vědecko-výzkumných projektů si ve středu 11.12.2019 v Olomouci předávali zástupci členů Českého optického klastru v rámci poslední akce ČOC v letošním roce. Workshop, nazvaný „Návaznost VaV spoluprací na velké projekty“, pořádal Český optický klastr v prostorách Krajského úřadu Olomouckého kraje a zúčastnili se ho zástupci řešitelů projektů z řad vysokých škol, Akademie věd i podnikatelských subjektů.

Po úvodním slovu předsedy Českého optického klastru, Jiřího Nuce, vystoupil Jaroslav Řeháček z Univerzity Palackého v Olomouci, který hodnotil končící projekt Centra kompetence – Centrum digitální optiky a Erika Čvandová z Ústavu přístrojové techniky Akademie věd, která poté předala účastníkům workshopu informace o probíhajícím projektu Centra elektronové a fotonové optiky (CEPO) z programu Národních center kompetence. Paní Erika Čvandová současně představila možnosti pokračování projektu, ať už formou prodloužení stávajícího řešení anebo podání nové žádosti v rámci plánované druhé výzvy v programu Národní centra kompetence v roce 2020. V druhé části prvního bloku přednášek vystoupili Mgr. Roman Burianec ze společnosti Meopta – optika, s.r.o., Radek Jánský (ZEBR, s.r.o.), Petr Burian (Thermo – Fisher Scientific Brno, s.r.o.) a Jindřich Houžvička (CRYTUR, spol. s.r.o.), kteří hodnotili dosavadní praktické zkušenosti s řešením projektů CDO a NCK – CEPO, ale i možnosti další spolupráce v této oblasti z pohledu podnikatelských subjektů.

 V odpoledním bloku přednášek představili zástupci Českého optického klastru Kamil Krč a Petr Přikryl možnosti dalšího směřování a přípravy navazujících projektů v oblasti VaV spolupráce. Po ukončení bloku prezentací následovala diskuze účastníků na téma dalších příležitostí v oblasti vědy a výzkumu.