Významnou akci z oblasti laserových technologií bude v říjnu letošního roku hostit Kongresové centrum v Praze. XXIII Mezinárodní sympozium vysoce výkonných laserových systémů a aplikací 2020 (HPLS&A 2020) se bude konat od 12. do 16. října 2020.

Toto odborné sympozium se koná již od roku 1976. Každé dva roky se ve vybrané zemi setkávají výzkumní pracovníci, inženýři i koncoví uživatelé z oblasti vysoce výkonných laserových systémů, kteří tak mají skvělou příležitost k výměně zkušeností a konzultacím k nejnovějším trendům v oboru inovativních laserových technologií. Po předchozích ročnících, konaných v Číně, Rakousku a Itálii získala pořadatelství  Praha, kde se akce konala naposledy v roce 2004. Na organizaci této akce se podílí člen Českého optického klastru, Fyzikální ústav Akademie věd ČR, konkrétně tým laserového centra HiLASE.

Součástí bude i výstava novinek a technologií, která bude otevřena po celou dobu trvání Sympozia a bude jedním z ústředních bodů celé akce. Vystavovatelé zde budou prezentovat inovativní technologie a high-tech průmyslové aplikace zejména z oblasti laserových systémů a souvisejících oblastí.

Zájemci nejen z řad členů Českého optického klastru mají možnost zúčastnit se této akce jako vystavovatelé a představit své produkty a technologie. Podrobné informace o jsou uvedeny na internetových stránkách www.hplsa2020.com. Bližší podmínky pro případné vystavovatele poskytne manažer výstavy, pan Daniel Švarc (Tel: +420 725 445 445 E-mail: daniel.svarc@c-in.eu).